Jena Sims Picks


Eyelash Boost Serum
Eyelash Boost Serum
3771 reviews
$44
Super Eye Duo
Super Eye Duo
1526 reviews
$62 $56
The Works
The Works
2088 reviews
$172 $138
Power Patch
Power Patch
738 reviews
$18
Luminosity Eye Serum
Luminosity Eye Serum
595 reviews
$38
Volume Mascara
Volume Mascara
519 reviews
$18
Serum Set
Serum Set
743 reviews
$56 $49
Hyaluronic Acid Serum
Hyaluronic Acid Serum
573 reviews
$28