Tara Thueson Picks


TBT Cream
TBT Cream
$38
Eyelash Boost Serum
Eyelash Boost Serum
$44
Volume Mascara
Volume Mascara
$18
Super Eye Duo
Super Eye Duo
$62 $59
Perfume Sample Set
Perfume Sample Set
$20
Whipped Exfoliating Mask
Whipped Exfoliating Mask
$34
The Works
The Works
$172 $146
Blue Facial Oil
Blue Facial Oil
$38